Solenergi

Utnyttja gratis energin från solen för att kombinera nytta med nöje, samtidigt värnar du om miljön.

Solceller omvandlar solens strålar till el.

Solfångare omvandlar solens strålar till värme.

Oavsett om det gäller el eller värme från solen så är det en obegränsad resurs som långsiktigt säker ens beroende av köpt energi.


Skånska Hustech


Den enskilda firman startade jag i slutet av 90-talet och bedrevs parallellt med en anställning de första åren. Sedan 2004 i dess nuvarande form och vi har de senaste åren ytterliggare renodlat arbetena inom avloppsområdet. Är sedan 2011 återförsäljare för Aquatron och har mycket god erfarenhet från de anläggningar som vi installerat. Vi fortsätter att utveckla våra maskiner och arbeten till att påverka miljön på minsta möjliga sätt.