Aquatron

Vi  är återförsäljare för Aquqtron och utför kompletta installationer i hela Skåne.

Aquatron är en miljötoalett som fungerar utan el som en traditionell mulltoa men med vanliga vatten toaletter till ditt enskilda avlopp, även där höga reningskrav ställs.


Länk till Aquatron

Isodrän

Vi utför också:


     
Dräneringsarbeten


Solvärme installationer

Uppförande av ler/flishus

Röjning/ Trädfällning

Grävning/ schaktning för nybygge

Leverans av grus och matjord

Jordfräsning med traktor

Container uthyrning


Även andra arbeten kan utföras efter önskemål

Kontakt

Slå en signal eller e-posta så berättar vi mer

070-956 39 31

jim@hustech.se