Förebyggande råd

 

 • Lokalisera era rensbrunnar - Har ni ingen ritning kontakta VA-kontoret i er kommun.
 • Töm dagvattenbrunnarna regelbundet så att inte utloppet täpps igen och vattennivån stiger.. Då går dagvattnet in i ev. dräneringsledning och "dränerar" husgrunden med vatten istället för tvärt om.
 • Håll buskar o träd på ett betryggande avstånd ifrån huset - Rötterna dras till fuktiga avlopps- och dräneringsrör.
 • Spolning och rotbeskärning är bara tillfälliga lösningar när väl rötterna är "i rören".

Goda råd

 

 • Se till att den nya dräneringen kommer på rätt nivå!
 • Gammal inkommande vattenservis av järn - byt när det ändå är en tidsfråga innan den går sönder. Det blir inte enklare eller billigare när det är akut!
 • Gamla avloppsrör av cement/ höganäs eller gjutjärn bör bytas och ersättas med PP-rör för att undvika igensättning.
 • Undvik gamla cementbrunnar nära huset då de inte är täta och lätt fuktar upp.
 • Inbrottslarm - om inkommande telefonledning är synlig utvändigt - borra in den i källaren under jord.
 • Använd kvalitetsmaterial. Det är oftast arbetskostnaden som är dyrast.
 • Tilläggsisolera samtidigt som nya dränerings- och dagvattenledningar läggs. På det viset får man ut maximalt av dräneringsarbetet.
 • Merkostnaden för dräneringsskivor jämfört med exempelvis platonmatta är försumbar om man räknar på hela dräneringsarbetet.
 • Tänk även på att välja bort PVC produkter till det bättre plastmaterialet PP.
 • Kopplar in duplikat (delar på spill- och dagvatten) fram till tomtgräns om detta inte redan är gjort.

Övriga tips

 • Värdshälsoorganisationen (WHO) sänkte gräns- och riktvärdet för radon i bostäder till 100 Bq/m3 luft år 2010. Frågan har utretts av flera svenska myndigheter men Sverige behåller gränsen på 200 Bq/m3. Orsaken är att de anser att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra en skärpning.
 • Misstänker ni radon i ert hus kan man beställa en radonmätning från miljökontoret i er kommun. Man kan åtgärda radonproblemen genom att skapa ett undertryck i dräneringen.

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

Arbetar i hela Skåne.

F-skatt och goda referenser finns

Slå en signal på:

070-956 39 31

Eller e-posta på:

jim@hustech.se