Förebyggande råd

 

 • Lokalisera era brunnar, luftningar och och ta kontakt med er kommun för att få uppdaterad information.
 • Luktar det avlopp innan man öppnat locken på brunnarna är det troligaste felet dålig luftning. Det krävs ett kontinuerlig luftflöde igenom infiltrationen för att den ska fungera.
 • För att undvika att avloppsvatten går "baklänges" in i huset kan man montera in en backventil som säkerhet (kommunal anslutning).
 • Håll buskar o träd på ett betryggande avstånd ifrån brunnar, rör och infiltration - Rötterna dras till de fuktiga och näringsrika rören och minskar livslängden på befintliga anläggningar.
 • Ta in några olika offerter när ni väljer entreprenör, kräv referensobjekt och ring dessa också.
 • Vilka delar vill/ kan ni göra själv för att minska kostnaderna.

 

Goda råd

 

 • Valet av avloppslösning är mycket viktig då skillnaden mellan de olika alternativen skiljer sig mycket i energiåtgång, kretsloppsanpassning, ekonomi och eget arbete.
 • Genom att välja rätt avloppsystem så kan man minska sin driftkostnad till ett minimum. Man tjänar in investeringen snabbt med de låga driftkostnderna istället för att få ökande kostnader.
 • Skriv under ett ordergodkännande som baserar sig på offerten.
 • Kräv att entreprenören dokumenterar arbetet med foto o ritningar.
 • Se till att avloppslösningen inte bara uppfyller myndigheternas krav utan även era egna krav.
 • Gamla avloppsrör av cement/ höganäs eller gjutjärn bör bytas och ersättas med plaströr för att undvika stopp. Välja bort PVC produkter mot det lite bättre plastmaterialet PP.
 • Undvik gamla cementbrunnar nära huset då de inte är täta och lätt fuktar upp
 • Använd kvalitetsmaterial och föredra ett själfallssystem som kräver mindre underhåll.
 • Då maskinen ändå är på plats tänk efter om andra ledningar, slangar eller kablar ska grävas ner. Speciellt viktigt är o byta eventuella vattenledningar av järn till plast.

Olika typer av avlopp

 

 • Ett gammalt torrdass med urinseparering är billigt och tillförlitligt men omodernt. Installerat ute eller inne så har man mer eller mindre problem med lukt och inne kan man få ett hanterings problem vid tömning.
 • Ett brinnande dass är modernt och bekvämt, elslingor bränner upp allt med ett knapptryck och kvar blir lite aska.
 • En sluten tank är en annan lösning där rubbet får ut och åka bil...
 • En konventionell vattenklosett med slamavskiljning och infiltration är vanligast, men gör man ett nytt system så kan man ju utveckla det . Mycket vatten går åt och allt blandas. Tunga transporter krävs och näringen kommer inte till nytta.
 • En "modern" lösning är att spola en urinseparerande vattenklosett med minimal vattenvolym, separera urinen direkt till tank och resten leds till aquatronseparatorn där de fasta particklarna hamnar i mullkammaren. Spolvattnet och lakvattnet går via uv enhet till valfri rening där det jämförs med BDT vatten (Bad, Disk, tvätt). Rening med infiltration, rot-zon eller biodammar.

 

Vi bygger avlopp som tar till vara näringsämnena och gör en resurs av dem istället för att det ska bli ett avfall..