Aquatron

Vi är återförsäljare för Aquqtron och utför kompletta installationer i hela Skåne.

Aquatron är en miljötoalett som fungerar utan el som en traditionell mulltoa men med vanliga vatten toaletter till ditt enskilda avlopp, även där höga reningskrav ställs.

 

Isodrän

Vi utför också:

  • Dräneringsarbeten
  • Solvärme installationer
  • Uppförande av ler/flishus
  • Röjning/ Trädfällning
  • Grävning/ schaktning för nybygge
  • Leverans av grus och matjord
  • Jordfräsning med traktor
  • Container uthyrning

 

Även andra arbeten kan utföras efter önskemål

Kontakt

Slå en signal eller e-posta så berättar vi mer

070-956 39 31

jim@hustech.se